kays KAYS GİRİŞ
harita Site Haritası
dil English
İletişim
Ana Sayfa
logo
ortagolge
KURUMSAL
Kurumsal - Mevzuat - Kanun

KANUN

 

5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; kalkınma ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur. Türkiye genelinde her biri İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmas esas alınarak Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet  Kalkınma Ajansı mevcuttur.
 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın tabi olduğu mevzuat için tıklayınız.

Kurumsal
Bölgemiz
Planlama
Destekler
Proje Uygulama
Yatırım Destek
İletişim
     Kullanım Koşulları - Gizlilik - Erişilebilirlik