Proje değerlendirme süreci nasıldır?

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, proje değerlendirmelerinin adil, güvenilir ve tarafsız bir biçimde yapılmasına önem vermektedir. Değerlendirme ve seçme süreci beş aşamadan oluşmaktadır:

  • Ön İnceleme Aşaması
  • Son başvuru tarihinden önce Ajansa teslim edilmiş projelerin, idari ve uygunluk kontrolleri yapılmaktadır.

  • Teknik ve Mali Değerlendirme Aşaması:
  • Projelerin teknik ve mali değerlendirmeleri Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak kişiler arasından seçilmektedir. Değerlendirme aşamasında tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine oldukça önem verilmekte ve bunu sağlamaya yönelik olarak bağımsız değerlendiricilerin bölge dışından seçilmesine özen gösterilmektedir.

  • Değerlendirme Komitesinin Kontrolü:
  • Değerlendirme Komitesi üyeleri, bağımsız değerlendiricilerin kararlarını onaylayabilir ya da kararlarına katılmadıkları proje tekliflerini gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla yeniden değerlendirebilirler. Değerlendirme komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekleri ve kurumlarının muvafakatiyle Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş üyeden (her bir mali destek programı için) oluşturulmaktadır. Komite üyeleri, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi gereğince, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilmektedir.

  • Genel Sekreterin Görüş Oluşturması:
  • Genel Sekreterlik tarafından Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere projelerin mali risk durumları tespit edilmekte ve bütçelerindeki uygun olmayan maliyetler belirlenmektedir.

  • Yönetim Kurulunun İncelemesi ve Onayı:
  • Değerlendirmeler sonucunda oluşturulan proje listeleri Yönetim Kurulu (YK) tarafından onaylanmaktadır. YK, teklif edilen proje listesine yeni projeler ekleyemez. Ancak, gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca, gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teknik değerlendirmesi ya da bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu projelerin yeniden değerlendirilmesini isteyebilir.