Bursa

BURSA

Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alan Bursa ili, 2018 yılı ADNKS verilerine göre 2.994.521 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olma özelliğini taşımaktadır. Yüzölçümü 10.886 km², rakımı 155 m olan şehrin iklimi kuzeyde Marmara denizinin etkisiyle ılıman, dağlık kesimini oluşturan güneyde ise daha serttir. Yıllık ortalama 750 mm yağış alan şehirde yılın en sıcak günleri Temmuz-Eylül ve en soğuk günleri ise Şubat-Mart aylarında yaşanmaktadır.

Bursa ilinde yer alan Bursa, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik ve Orhangazi Ovaları gibi geniş ve verimli ovalar şehri önemli bir sulu tarım merkezi haline getirmiştir. Ayrıca İznik ve Uluabat gölleri, Mustafakemalpaşa Çayı ve Uludağ’dan doğan kaynaklarla beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere, Aksu Deresi gibi doğal su kaynaklarıyla Bursa, Evliya Çelebi’nin dediği gibi adeta bir su şehridir. Bu zengin su kaynaklarını çeşmeler ve sebillerle süsleyen Bursa, bugün de termal tesisleriyle sağlık ve şifa turizmine öncülük etmektedir. Ovaları ve su kaynaklarının yanı sıra Bursa, doğu-batı ekseninde uzanan sıradağlarıyla da dikkat çekmektedir. Bunlar arasında en önemlisi ise 2.543 m’lik yüksekliğiyle Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan ve ülkemizde kış turizminin merkezi konumundaki Uludağ’dır.

Tarihi kaynaklarda eski adı Prusa ya da Brusa olarak geçen Bursa, milattan önce 13. asra kadar uzanan tarihiyle çok eski ve köklü bir kent merkezi konumundadır. Şehir, antik çağda sırasıyla Bitinya, Misya, Lidya ve Pers krallıklarının hâkimiyetine girmiştir. Milattan önce 74 yılından 1326 yılında Orhan Bey’in Bursa’yı fethine kadar şehir Roma ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalmıştır. Gerek Bizans hâkimiyetindeki dönemde ve gerekse Osmanlı Devleti döneminde Bursa, çeşitli milletlerden, dinlerden ve kültürlerden oluşan zengin demografik yapısı ve kozmopolit özelliğiyle canlı bir şehir yapısına sahiptir. Bursa, Osmanlı Devleti döneminde İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi iki önemli ticaret yolunun üzerinde yer aldığı için önemli bir ticaret merkezi olmuştur. İpek Hanı, Koza Han, Fidan Han ve Emir Hanı gibi mekânlar Bursa’da ticaretin kalbinin attığı yerlerdir. Bu dönemde özellikle İtalyan tüccarların şehre yerleşerek ticaret yapması Avrupa ve Osmanlı Devleti arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar yoğun olduğunu göstermektedir. Bursa’da modern idari yapılanmanın temeli Tanzimat Dönemi’nde atılmıştır. O dönemde Hüdavendigâr Vilayeti’nin sınırları içerisinde bulunan Bursa’nın belediye idaresi 1877’de kurulmuştur. Millî Mücadele sırasında Bursa 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılarca işgal edilmiş ve iki yıldan fazla süren bir işgal döneminden sonra 11 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır.

2010 yılı ve 2017 yılı ihracat rakamları karşılaştırdığında %26’lık bir artış gözlenmektedir.  2010 yılında 11,2 milyar $ ve 2017’de 14,1 milyar $’lık ihracat ile Türkiye’de, İstanbul’un ardından 2. sırada yer almaktadır.

2016 yılında teknoloji sınıflamasına göre imalat sanayi verileri incelendiğinde toplam il ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün sınıflaması grubu payı %66’ya ulaşmakta ve Türkiye ortalaması olan %37’lik değerin neredeyse iki katına yaklaşmaktadır. Bursa'da 2017 yılı kişi başı GSYH, 11.980 $ ile Türkiye ortalamasından yüksektir.

Ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri sayıları ele alındığında, Nisan 2019 sonu itibariyle, 121 Ar-Ge merkezi ile Türkiye’de 4. sırada yer almaktadır. Ayrıca, Bursa 26 tasarım merkezi ile dördüncü sıradadır.

Ajansımızın hazırladığı illerin gelişmişlik düzeyleri çalışmasında yer alan yenilikçilik endeksinde 2010-2014 döneminde 2. sırada almıştır. Girişimcilik endeksinde de aynı dönemde 5. sıradan 3. sıraya yükselmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarında da önde gelen Bursa, patent başvurularında üçüncü, marka başvurularında dördüncü, tasarım başvurularında dördüncü sırada yer almaktadır.
 
Tekstil ve Otomotiv Başkenti
Bursa, 19. asırda yabancı sermayeli ipek fabrikalarının kurulmasıyla başlayan ilk sanayileşme hareketinden itibaren ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur. 1923 yılından itibaren Cumhuriyet Dönemi’nde de Bursa, gerek kamu yatırımlarıyla kurulan Merinos fabrikası gibi tesislerle ve gerekse özel sektör eliyle kurulan sanayi kuruluşlarıyla ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Günümüzde katma değer açısından Türkiye’de dördüncü sırada yer alan şehir olan Bursa’da tekstil, otomotiv, imalat, tarıma dayalı sanayi ve gıda, mobilya, makine-metal gibi birçok sektör yer almaktadır. 
 
 

Bursa’daki ekonomik canlılığa paralel olarak çok hareketli ve değişken bir demografik yapının varlığı göze çarpmaktadır. Tarihi boyunca Balkanlar ve Anadolu gibi farklı yerlerden göç alan Bursa günümüzde de Türkiye’nin birçok ilinden göç almaktadır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli savaşlar sonucunda büyük nüfus kitleleri göç ederek Bursa’ya yerleşmiştir. Şehir, 1950’li yıllardan itibaren düzenli bir şekilde göç almaya devam etmiş ve Bursa’nın nüfus artışı 1980’li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. Sanayileşme ve ekonomik büyümeye paralel olarak alınan bu yoğun göçler sonucunda Bursa’nın kentleşmesi ve sosyal uyum süreçlerine yönelik faaliyetler, şehre yapılan sosyal yatırımlar ve özellikle gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplara yönelik sosyal hizmetler çeşitlenerek artmıştır.  

Bursa, sosyo-ekonomik canlılığıyla bir ticaret ve sanayi merkezi olmasının yanı sıra zengin tarihi ve kültürel birikimiyle de çok önemli bir kültür ve turizm merkezi konumundadır. Tarihi boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan şehir bugün adeta yaşayan tarihi ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden bir açık hava müzesi görünümündedir. Tarihi boyunca hep önemli bir şehir merkezi olma özelliğini koruyan Bursa, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerinden kalma dini ve sivil mimarisiyle, İslâm ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlarıyla, yeşil doğası ve zengin şifalı su kaynaklarıyla, doğal gölleri, şelaleleri, otantik mekânlarıyla, kış turizminde bir marka olan Uludağ’ı ile ülkemizin doğal ve kültürel canlılığını en iyi şekilde yansıtmakta ve dört mevsim alternatif turizm çeşitleri sunmaktadır. Zengin tarihi, doğal güzellikleri, canlı sosyal ve ekonomik yapısıyla Bursa, günümüzde de “kültürlerin buluştuğu şehir” olarak kendine has bir şehircilik modelini yaşamakta ve yaşatmaktadır.
 
 

Bölgemiz