2012 Yılı Mali Destek Programları

Soru 1. Şu anda internet sayfanızda var olan mali destek programının kar amacı gütmeyen işletmeler için olduğu yazılmıştır. Kar amacı güden işletmeler için mali destek programı olacak mıdır? Olacak ise konu hakkında ki takvim belli midir?

 

Cevap 1.  BEBKA 2012 Mali Destek Programında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek verecektir. Ajansımız 2010 ve 2011 yıllarındaki mali destek programlarında kar amacı güden kuruluşlara da destek vermişti. 2013 yılında çıkılacak muhtemel mali destek programlarının başvuru şartları da daha sonra belirlenecektir. Şu an için belirlenen bir takvim olmamakla birlikte 2013 yılı mali destek programı yıl sonunda ilan edilebilir.

 

Soru 2. 2012 Mali Destek Programında personelin eş finansmana katkısı en fazla % kaç olarak gösteriliyor? 2011 yılı mali destek programında toplam bütçenin en fazla %10'u idi ve bu eş finansman olarak gösterilebiliyordu. Bu yıl da personel giderleri personelin brüt maaşı aylık en fazla 3000 TL olarak gösterilebilir diyor fakat belirtildiği üzere % olarak başvuru rehberinde herhangi bir bilgi yok.

 

Cevap 2. 2012 yılı Mali Destek Programı rehberlerinde, sadece Proje Yöneticisi/Koordinatörünün brüt maaş veya ücretleri (net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler) uygun maliyet olarak sayılmış ve bu tutarın toplamda aylık brüt 3.000 TL’yi geçemeyeceği belirtilmiştir. Projenin yürütülmesinden sorumlu kişi/kişiler başvuru sahibi kurum/kuruluşun mevcut personeli ise onlara ödenen maaş belirtilen limit dâhilinde eş finansman olarak sayılabilir ve bu limit dahilinde yüzdesel bir kısıtlama yoktur.

 

Soru 3.  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ilçe belediyeleri sadece mücavir alanları içindeki yer veya mevkilere yönelik proje mi yapabilir? Mücavir alan dışındaki yerler bu kapsama dahil midir?

 

Cevap 3. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Ancak proje faaliyetlerinin uygulanmasında sorun olmaması adına faaliyetlerin gerçekleştirileceği yerin başvuru sahibi kurumun yetki/görev alanı içinde olması gerekmektedir

 

Soru 4. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapım işleri maliyetlerinde diğer iki mali destekteki gibi destek tutarının %30 unu geçemez gibi bir uyarı yok. Rehberde tüm yapım işleri uygun maliyet olarak belirtilmiş. Herhangi bir % söz konusu mudur?

 

Cevap 4. Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında tüm yapım işleri (inşaat) maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir yüzdelik sınırlama söz konusu değildir.

 

Soru 5. Eğer ihaleli bir iş bütçe kaleminde 500.000tl gösterilmesine rağmen ihale 450.000 TL ile sonuçlanır ise aradaki farktan dolayı %25’lik eş finansmana herhangi olumlu ya da olumsuz etkisi olur mu?

 

Cevap 5. Proje bütçesinde yer alan tutarlar, satın alabileceğiniz üst sınırı göstermektedir, satın alımlar gerçekleştikten sonra toplam tutar üzerinden eş finansman oranı dikkate alınarak kurumunuzun yapacağı katkı hesaplanacaktır.

 

Soru 6. 2012 Mali Destek Programları kapsamında sunacağımız proje için arsa ihtiyacı var. Bu kapsamda arsa ayni değer olarak gösterilebiliyor mu?

 

Cevap 6. Başvuru rehberi 2.1.4. uygun olmayan maliyetler kısmında belirtildiği gibi arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri bütçede uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibi proje uygulama aşamasında kullanacağı arsa veya binayı proje bütçesinde yer almamak kaydıyla kendisi tedarik edebilir ve projede bu konu hakkında ayni katkılar bölümünde bilgi verebilir. 

 

Soru 7.  Mali Destek Programları kapsamında yapılan Bilgilendirme + Eğitim toplantılarına nasıl katılabilirim? Şartlar neler, başvuru yapmam gerekiyor mu?

 

Cevap 7.  2012 Mali Destek Programları kapsamında Bilgilendirme ve Eğitim toplantılarımıza katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerin takvimine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

 

Soru 8. KAYS üzerinden yapacağımız başvurularda “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak online başvuru yapılması yeterli midir?

 

Cevap 8. Hayır yeterli değildir. Online başvurusunu tamamladığınız proje başvuru formunun, sistemden 2 nüsha halinde (1 asıl, 1 kopya) çıktısını almanız ve paraf /imzaları atılmış şekilde destekleyici belgeleri de ekleyerek Ajansımıza sunmanız gerekmektedir.

 

Soru 9. KAYS sistemindeki KAYNAK başlıklı bölümde istenen bilgiler başvuru sahibi ve ortaklar tarafından girilmesi gerekli midir?

 

Cevap 9. KAYS sisteminde boşlukların PEMBE olduğu her yere bilgilerin girilmesi zorunludur. Girilmemesi durumunda başvurunuzu tamamlayamazsınız.  Kamu kurumlarında mali verileri girmek bazen zor olsa da genel bütçeden alınan paylar, geçmiş yıllar bazında gelirler olarak sisteme eklenmelidir. Net kazanç, borçlar gibi kalemlere ilişkin veriler olmaması durumunda “0” yazabilirsiniz.

 

 

Soru 10. 2012 yılı Mali Destek Programlarından Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje dosyasında istenen destekleyici belgeler başlığı altında yapım işleri için;  Konsept/Avan proje ve/veya uygulama projeleri istenmektedir. Sunulacak olan Avan projelerin bir mimar (peyzaj vb.) tarafından onaylı olması gerekiyor mu? Kendi çizeceğimiz onaysız projeler de kabul edilecek mi?

 

Cevap 10. Konsept/Avan proje veya uygulama projeleri vb. belgelerin onaysız olması ön inceleme aşamasında eleme sebebi değildir ancak bu belgelerin onaylı, eksiksiz ve mümkün olduğu kadar detaylı sunulması, proje kapsamındaki yapım işlerinin projenin değerlendirme sürecinde daha iyi anlaşılabilmesi ve bütçe kalemlerindeki maliyetlerin etkin şekilde kontrol edilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

 

 

PROJELERDE KDV’NİN UYGUN MALİYET OLUP OLMAMASI KONUSUNDA AÇIKLAMA

 

2012 yılı proje teklif çağrıları kapsamında, projelerde Katma değer Vergisi (KDV), Kamu kurumları (Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Üniversiteler) için uygun maliyet, diğer başvuru sahipleri (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler ve Kooperatifler) için uygun olmayan maliyet olarak kabul edilecektir.

 

Proje hazırlığında, başvuru sahibinin niteliğine göre bu konunun dikkate alınması ve proje bütçelerinin buna göre, KDV’nin uygun maliyet kabul edildiği başvuru sahiplerince KDV dâhil veya uygun maliyet kabul edilmediği başvuru sahiplerince KDV hariç olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

Bütçe revizyonu aşamasında ve proje uygulama döneminde KDV’den kaynaklanabilecek sorunların yaşanmaması için bu konunun dikkate alınması tavsiye edilir.