Yeşil Verimlilik Programı Başvuruya Açıldı...Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak Kaynak Verimliliği teması altında çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM işbirliğinde Yeşil Verimlilik Programı başlatılmıştır. Program ile bölgedeki firmaların ekonomik performanslarını, daha iyi bir çevre yönetimi yoluyla artırmaları için yeşil verimlilik yönteminin yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat adını verdiği yeni büyüme stratejisi ve karbonsuz ekonomi modeline uyum sağlamak için özellikle ihracat yapan veya potansiyeli olan firmaların da gerekli tedbirleri alması gerekecektir. Bu anlamda yeşil verimlilik firmaların ekonomik performanslarını, daha iyi bir çevre yönetimi yoluyla artırmaları için yol gösteren bir kavramdır. Yeşil Verimliliğin sürekli iyileştirme doğası, bir şirketin pazarda daha rekabetçi olmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştıracaktır.

Kimler Başvurabilir?
   •  Bursa, Eskişehir veya Bilecik’te faaliyet gösteren,
   •  KOBİ niteliği taşıyan,
   •  Verimliliğini ve çevresel performansını artırmak isteyen,
   •  Endüstriyel işletmeler.

Program neler sunuyor?
   •  30 kişiye ücretsiz uygulamalı eğitim (15 firma, her firmadan 2 kişi)
   •  Eğitime katılan 1 işletmeye ücretsiz yeşil verimlilik etüdü

Program tanıtım broşürü için
tıklayınız.

Program başvuru formu için tıklayınız