11. Kalkınma Planı Hazırlık ÇalıştaylarıBursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kalkınma Bakanlığının talebiyle kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile diğer yerel paydaşlarımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımı konusunda görüşlerini alabilmek ve 11. Kalkınma Planında stratejik tercihlerin daha odaklı ve isabetli yapılabilmesini sağlamak amacıyla Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde genel katılıma, kadınlara ve gençlere yönelik geniş katılımlı toplantılar düzenlenecektir. 

Bursa toplantılarının programları için tıklayınız.
Eskişehir toplantılarının programları için tıklayınız.
Bilecik toplantılarının programları için tıklayınız.

Toplantılara aşağıdaki formdan kayıt olabilirsiniz.