Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı Hizmet Satın Alımı İhale Sonucu

İHALE SONUCU İLANI

 

1 )        İhale Konusu İşin :

a) Adı                                             : Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı Hizmet Alımı İhalesi

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                 : Hizmet alım ihalesi

c) Yapılacağı Yer                                : Bilecik ve şartnamede belirtilen diğer yerler

            d) İhalenin Süresi                                           : 1 yıl

2 )        Sözleşme Bedelinin :

            a) Karşılanacağı Kaynak                     : Ajansın 01.05.1.03.05 no’lu bütçe tertibi

            b) Karşılanacağı kaynağın miktarı      : 213.000,00 TL

 

 

            Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı Hizmet Alımı İşi için toplam 3 (üç) adet teklif verilmiş ve bu teklilerin 3 (üç) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş herkese açık ihale usulü ile 03/05/2017 tarihinde 213.000,00 TL bedelle Gezimanya Turizm Tanıtım Reklam ve İnternet Hizm. Tic. Ltd. Şti.üzerine ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.