Yeşil Başarı Öyküleri Paneline davetlisiniz...

TTGV ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğinde 10 Aralık Salı günü Eskişehir Sanayi Odası 50. Yıl Konferans Salonu’nda, ‘Yeşil Başarı Öyküleri’ Paneli düzenliyoruz.

Panelde; Eskişehir’de döngüsel ekonomi kapsamında temiz üretim (eko-verimlilik) ve endüstriyel simbiyoz çalışmalarının günceldeki durumunu paylaşacak ve potansiyel vizyonunu konuşacağız. Panelistlerimiz firmalarındaki endüstriyel simbiyoz-temiz üretim faaliyetlerinin pratikteki sonuçlarını aktaracaklar.

'Yeşil Başarı Öyküleri’ Paneli'ne sizlerin de katılımınızdan mutluluk duyacağız...