Yeşil Verimlilik Seminerine davetlisiniz... 


Kaynak verimliliği teması altında yürütülen çalışmalar kapsamında BEBKA ve TÜBİTAK MAM işbirliğinde Yeşil Verimlilik Programı başlatılmıştır. Program ile bölgedeki firmaların ekonomik performanslarını, daha iyi bir çevre yönetimi yoluyla artırmaları için yeşil verimlilik yönteminin yaygınlaşması hedeflenmektedir.  

Yeşil Verimlilik Seminerinde ele alınacak konular:
- Asya Verimlilik Teşkilatı tanıtımı ve Türkiye’deki kurum ve kuruluşların AVT etkinliklerinden nasıl faydalanabileceği
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil Verimlilik alanındaki çalışmaları
- Ulusal Temiz Üretim Merkezi tanıtımı ve verdiği hizmetler
- BEBKA kaynak verimliliği çalışmaları ve verilen destekler
- Yeşil verimlik nedir ve ne tür faydalar sağlar?
- BEBKA Yeşil Verimlilik Programına kim katılabilir, programda neler sunuluyor.

Tarih:  6 Mayıs, Perşembe
Saat: 14.00-15.00

Kayıt bağlantısı: 
bit.ly/3gXLLLh