Duyurular

30.07.2021 Deneyap Atölyeleri Eğitmen Başvuruları

    Bakanlığımızca yürütülen Milli Teknoloji Hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere, ihtiyaç duyacakları fiziki imkânları, donanımları, eğitimleri ve atmosferi ülke genelinde yaygın bir şekilde sağlamak amacıyla Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK

28.07.2021 ENHANCER Projesi Hibe Programları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasit

27.07.2021 ENHANCER - İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı Bursa Toplantısı Duyurusu

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında büyüme odaklı KOBİ’lerin istihdam yaratma faaliyetlerini

04.06.2021 Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak kaynak verimliliği teması altında çalışmalar yürütmekteyiz.  Bu kapsamda BEBKA ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) işbirliğiyle yerel yönetiml

31.05.2021 Tübitak 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Bigg4tech Ulukoza Çağrısı ile 200.000 TL hibe veriyor.

Her yıl 300’e yakın girişimci adayı iş fikri sahibine 200.000 TL hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın Resmi Uygulayıcı Kuruluşu olan Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin BİGG4tech ULUKOZA çağrısı açıldı. Girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için &

25.05.2021 Kadın İhracatçılara Yönelik UR-GE Projeleri hakkında

 T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile kadın ihracatçılara devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında T

21.05.2021 ENHANCER Projesi’nin Girişimcilik Eğitimleri Duyurusu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile yürütülen ENHANCER Projesi’nin Girişimcilik Eğitimleri bölgemiz illerinden Bursa’da ikamet eden Türk ve Suriyeli girişimci adaylarımız için de Mayıs ayında başlıyor. Bursa&r

04.05.2021 2020 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları Açıklandı…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 11.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 05/02/2021 saat 18:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2020 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye h

16.04.2021 2021 Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek için 2013 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışmasının (the