Girişimcilik

BEBKA, TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak faaliyetler yürütmekte olup;

  • Girişimcilik ekosisteminin analiz edilmesi
  • Yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi
  • Ekosistemde yer alan paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Mentorluk ve eğitimler yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi
  • Sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalık oluşturulması ve yeni sosyal girişimler kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
  • Girişimcilik kapasitesinin geliştirilerek üniversite-sanayi-özel sektör iş birliklerinin hayata geçirilmesi
  • Girişimcilik kültürünün toplumun geneline yayılması, çocuk ve genç girişimciliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİMİZ

 

TechUP - TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

TechUP; Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve bölgedeki Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından yürütülen ve bölgede faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir hızlandırıcı programdır. Programda amaç, faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/hizmeti olan; fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimcilerin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesidir. Programın hedeflediği firmalar, yenilikçi ve teknolojik bir ürün/hizmeti olan, tercihen ciro elde etmiş teknoloji tabanlı firmalardır. Bu firmalar, iş fikri ile değil, geliştirdikleri teknolojik yenilik/ürün/hizmet ile değerlendirilmektedir.

Eskişehir ilinde 2017 ve 2018 yıllarında 2 ayrı program Arinkom TTO işbirliği ile, Bursa’da ise 2017 yılında bir program Uludağ TTO işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

TechUP web sitesi için tıklayınız

SeedUP - İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP; Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır. Programın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, TR41 bölgesinde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

Nisan 2019’da duyurusu yapılan programa 21 girişimci adayı kabul edilmiştir. Program, eğitimlere yeterli düzeyde katılımı gösteren, programa devam etme konusunda istekli ve firma kurma konusunda motivasyonu yüksek olan 14 girişimci ile devam etmiş ve 2 Temmuz 2020 tarihinde 10 girişimcinin iş fikirlerini 3 farklı melek yatırımcı ağının temsilcilerine sundukları yatırımcı-girişimci buluşması ile tamamlanmıştır.

SeedUP web sitesi için tıklayınız

 

TECHXTILE START-UP CHALLENGE

 

Ülkemizde ve bölgemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak, sektörde katma değeri yükseltmek, iş birlikleri ortamı oluşturmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla, 2009 yılından beri her yıl “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenmektedir.   BEBKA,  2011 yılından beri Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte etkinlik ortağı olarak yer almaktadır.

2019 Yılından itibaren “TechXTile Startup Challenge” adı ile anılmaya başlanan etkinlik kapsamında özellikle inovasyon, dijital dönüşüm ve kadın girişimciliği konularında sektörde öne çıkan konuşmacılar ve panelistlerin yanı sıra sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere yönelik bir hızlandırıcı programı yer almaktadır.

“2019 Start-up Challenge” kapsamında başvuru yapan 105 girişimcinin tümü 2 günlük genel girişimcilik eğitimi almaya, daha sonra seçilen 36 girişimci yatırımcı sunumu (pitching) eğitimi almaya hak kazanmıştır. Proje değerlendirme kurulu tarafından seçilen 13 girişimci ise 22-23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen etkinlikte projelerini final jürisine sunma fırsatı yakalamıştır. Finale kalan tüm girişimcilere bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği sağlanmaktadır.

TechXTile Startup Challenge web sitesi için tıklayınız

 

MELEK YATIRIMCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Ajansımız, 2016 yılında ilk defa Eskişehir’de Melek Yatırımcılık Tanıtım Semineri ve İş Melekleri Paneli ile DemoDay etkinliği düzenlemiştir. Keiretsu Forum Melek Yatırımcı Ağı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliği ile yapılan "Melek Yatırımcılık Tanıtım Semineri ve İş Melekleri Paneli”ne iş adamları, girişimciler, üniversite ve sanayinin temsilcileri davet edilmiştir. Potansiyel melek yatırımcı adaylarının keşfedilmesi, aktif yatırım yapan yatırımcılarla bir araya gelmeleri ve ekosistemin gelişmesi bakımından önemli çıktılar sağlamasının hedeflendiği etkinlikte melek yatırımcılar tecrübelerini aktarmıştır. Melek yatırımcılığın bölgede tanıtılması, farkındalığın artırılması ve bölgede melek yatırımcılık ağı kurulmasına yönelik bölgedeki paydaşlar ile görüşmeler ve toplantılar yürütülmekte olup  diğer bölgelerde kurulmuş melek yatırımcılık ağları ile tecrübe paylaşım toplantıları gerçekleştirilmektedir.

[Haber için tıklayınız]

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

BEBKA, Sosyal girişimlerin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin artırılması için sosyal girişimcilik konusunda bilinirliği artırmak, farkındalık sağlamak ve sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla genel katılımlı seminerler, odak grup çalışmaları, toplantılar, eğitimler ve hızlandırıcı programları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 2019 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik seminerinde Bursa’da yer alan sosyal girişimcilik ekosistemi içerisindeki paydaşlara yönelik Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişim Ağları hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmiş ve başarılı bir şekilde hayata geçirilmiş olan sosyal girişimlerin kurucuları tecrübelerini aktarmıştır.

[Haber için tıklayınız]

 

Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı kapsamında Ajanslar arasında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi ve ortak bir sinerjinin yaratılması amacıyla sosyal girişimcilik temasında faaliyet gösteren Ankara Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve BEBKA iş birliği yapmaktadır. Bu kapsamda sırasıyla BEBKA, Çukurova ve Ankara Kalkınma Ajansları ev sahipliğinde tecrübe paylaşım toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda bölgesel kalkınmada bir model olarak sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmak ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak amacıyla ortak bir program geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

[Haber için tıklayınız]

 

Bursa’da sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren paydaşların bir araya gelmesi ile Bursa Sosyal Girişimcilik Ağı oluşturulmuştur. Kamu Kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile sosyal girişimciler aylık olarak bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmakta ve ortak faaliyetler planlamaktadır. 2020 yılı mart ayı toplantısı BEBKA ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

[Haber için tıklayınız]

 

MMG AR-GE VE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ

 

MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Ar-Ge Merkezleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. BEBKA 2016 yılından beridir bölgedeki teknoparklar, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri bünyesinde hayata geçirilen; somut ürüne dönüşmüş, yenilikçi, ileri teknolojiye yönelik projelerin sergilendiği standı ile etkinliğe düzenli katılım sağlamaktadır. 2017 yılında 30’dan fazla, 2018 yılında 14 Ar-Ge projesi BEBKA standında sergilenmiştir.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 2019 yılı teması olarak “Mesleki Eğitim “ belirlenmiş olup; bu kapsamda 2019 yılında bölgedeki teknoparklar, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri bünyesinde hayata geçirilen 5 projenin yanı sıra Bursa’da yer alan meslek liselerinin öğrencileri tarafından geliştirilen 6 proje de BEBKA standında sergilenmiştir.

[Haber için tıklayınız]