Kullanım Koşulları

Türkçe ve İngilizce yayın yapan bu site, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (Ajans) aittir ve Ajans tarafından işletilmektedir. Bu sitede yer alan her türlü görsel ve yazılı malzeme ile uygulamalar, tamamen ya da kısmen, Ajans ve/veya işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir içerik ve uygulama değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

Ajans internet sitesi üzerinden, elektronik yolla mesaj ya da dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Ajansa telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans verilmiş sayılmaktadır. Bu lisans kapsamında Ajans, aşağıda belirtilen maddeleri gerçekleştirme hakkına sahip olur:
 
  • Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya arz etmek ya da sunmak.
  • Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.
  • Yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dâhil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.
Ajans, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ajansın sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir.

Ajans, içeriklerinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür.

Ajans, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, dakiklik, güvenilirlik ya da başka açılardan hiçbir garanti vermez.

Kullanıcının, Ajansın internet sitesindeki sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Ajans kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların bu web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uyulması baştan kabul edilmiş sayılır:
 
  • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, bölgesel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek
  • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dâhil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek
  • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek
  • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak
Ancak Ajans, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. 

Ajans, internet sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Ajansın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. 

Zaman zaman, Kullanıcıyı tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "cookie" olarak bilinir. Ziyaretçilerimizin bu Siteyi nasıl ve ne zaman kullandığını gösteren bu bilgi, Sitemizi geliştirmemizde bize yardımcı olabilir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie'ler bilgisayarınıza kaydedilir. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Ajansın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ajansın internet sitesine girdiğiniz andan itibaren yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmiş sayılmaktadır.