Mevzuat

5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; kalkınma ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur. Türkiye genelinde her biri İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmas esas alınarak Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet  Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın tabi olduğu mevzuat için tıklayınız.