Organizasyon Yapısı

Ajans, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. BEBKA kurumsal yapılanmasını tamamlayarak Ocak 2011 itibariyle çalışma birimlerini oluşturmuştur. Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerinde yatırım destek ofisleri kurulmuş, ilgili uzman personelin atamaları yapılmıştır. BEBKA idari yapılanması aşağıda yer almaktadır.