Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

 
Genel Sekreterliğe Bağlı Çalışma Birimleri
  • Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
  • Program Yönetim Birimi
  • İzleme ve Değerlendirme Birimi
  • Mali ve İdari İşler Birimi
  • Yatırım Destek Ofisleri
  • Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel
 
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) Görevleri
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi(PPKB) bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.
 
 
Program Yönetimi Biriminin (PYB) Görevleri
Program Yönetim Birimi (PYB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.
 
 
İzleme ve Değerlendirme Biriminin (İDB) Görevleri
İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.
 
    
Mali ve İdari İşler Biriminin (MİB) Görevleri
Mali ve İdari işler Birimi(MİB,) Muhasebe, Bütçe, Satınalma,  İnsan Kaynakları, Hukuk, Arşiv ,Yönetici Asistanı ve Bilgi İşlem fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ajansın mali ve idari konulardaki iş ve işlemlerini yerine getirir. 
 
 
Yatırım Destek Ofislerinin Görevleri
Bursa, Eskişehir Bilecik Yatırım Destek Ofisleri  iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı, potansiyel yatırımcılara yatırım süreçlerinde destek olunması görevlerini yerine getirir. Ayrıca yatırımlarda devlet destekleri ile ilgili teşvik süreçlerinde yönetmeliklerle yatırım destek ofislerine verilen görevleri yaparlar. 
 
Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personelin Görevleri

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel Ajans tarafından düzenlenen ya da Ajansın tarafı olduğu sözleşme, yönerge, protokol gibi metinleri incelemek ve bu dokümanların ilgili mevzuat hükümlerine uygunluklarını denetlemek, Ajansın hukuki sürece intikal eden dosyalarının hukuki sürecini, Ajans’ın taraf olduğu dava, icra ve diğer hukuki süreçleri takipleri takip etmek, Genel Sekreter ya da diğer birimlerce talep edilen konular ile ilgili hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili olarak ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek ile sorumludur.