Kalkınma Göstergeleri

KALKINMA GÖSTERGELERİYLE TR41

 

Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle görevli olan kalkınma ajansları açısından, iller arası gelişmişlik farklılıklarının belirlenmesi ve kalkınmanın zaman içindeki gelişiminin ölçülmesi için bölgesel kalkınma göstergeleri büyük rol oynamaktadır. Kalkınma gibi ekonomik, sosyal ve çevresel bir dizi farklı bileşene sahip bir kavramı açıklayabilecek göstergeler, kalkınmanın çoklu perpektifini yansıtacak derecede kapsamlı olmak zorundadır.  Bu amaçla, 2011 yılından bu yana, kalkınmanın bölge düzeyinde takibi amacına yönelik olarak BEBKA, sorumlu olduğu Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için oluşturduğu bölgesel kalkınma göstergeleri setini düzenli olarak takip etmektedir. 

 

BEBKA tarafından kalkınma göstergeleriyle ilgili hazırlanan yayınların üçüncüsü olan  ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2013’, yıllar itibariyle karşılaştırmalara imkan tanımak için 2007-2013 yılları arasındaki dönemde ulaşılabilen Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlardan sağlanan göstergelerden ve bu kurum kaynaklı veriler kullanılarak BEBKA tarafından hesaplanmış göstergelerden oluşmaktadır. 22 tematik başlık altında yaklaşık 240 gösterge ile Türkiye, TR41 Bölgesi, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri aynı yayında bir arada yer almaktadır.

 

 

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2013 raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2012 raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız