Doküman Merkezi

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı
Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)
Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı EK 2 Mevcut Durum Analizi
Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2010-2013)

Sektörel ve Tematik Raporlar
Eskişehir Ar-Ge Merkezleri Raporu
Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi
Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi Sonuç Raporu
TR41 Bölgesinde NEET Araştırması
Bilecik İnovasyon Ekosistem Analizi
Eskişehir İnovasyon Ekosistem Analizi
Bursa İnovasyon Ekosistem Analizi
TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi
Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Raporu
Animasyon Sektörü Raporu (2018)
Animasyon Sektör Raporu (2017)
Bilecik Mermer Sektörü Raporu
TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu
TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporu
Nitelikli İstihdam ve Kariyer için Üviversite Sanayi Buluşması Paneli Sonuç Raporu
Bursa Kooperatifçiliğinin Vizyonu Paneli ve Çalıştay Raporu
Bursa Yatırım Ortamı ve Sektörler
Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi
Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı Fizibilite Raporu
Orta Sakarya Vadisi Raporu
TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri
Çevre Durum Raporu
Bursa Perakende Ticaret Sektörü Zirvesi Çalıştay Raporu
Resilient Cities (OECD)

İstatistiki Yayınlar
Investin Eskişehir Factsheet - 2018
Investin Bursa Factsheet - 2018
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) - 2017
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) - 2017
TR41 Bölgesi SEGE Bilgi Notu
Bursa Anahtar Rakamlar 2015
Eskişehir Anahtar Rakamlar 2015
Bilecik Anahtar Rakamlar 2015
Bursa Key Figures 2015
Eskişehir Key Figures 2015
Bilecik Key Figures 2015
Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2009-2014
TR41 Anahtar Rakamlar 2013
TR41 Key Figures 2013
Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2013
Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2012
Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2011


Strateji ve Planlar
2020-2024 Stratejik Plan
Bilecik Mekansal Strateji Planı
Eskişehir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (2018-2020)
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2018 Eylem Planı (2017-2023)
Bursa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi - 2017 Eylem Planı
Eskişehir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Biilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Bursa Sağlık Turizmi Master ve Eylem Planı

Diğer Raporlar
Özel İhtisas Komisyonu Raporları
TR41 İlçe Raporları
Fizibilite Raporları

Mali ve Teknik Destek Programları Belgeleri
2019 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2019 Yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi
2018 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2018 Yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi
2018 Yılı Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı
2018 Yılı Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı
2018 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
2016 Yılı Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi Mali Destek Programı
2016 Yılı Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı
2016 Yılı Teknik Destek Programı
2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı
2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı 
2015 Yılı Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2015 Yılı Teknik Destek Programı
2014 Yılı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
2014 Yılı Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı
2014 Yılı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı 
2014 Yılı Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
2014 Yılı Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı
2014 Yılı Teknik Destek Programı
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
2013 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
2012 Yılı Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2012 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2012 Yılı Turizm Tanıtım Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2012 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberi
2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2011 Yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2011 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
2011 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberi
2010 Yılı Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri


Proje Uygulama Dokümanları
Görünürlük Rehberi
Proje Uygulama Rehberi ve Ekleri
Satın Alma Rehberi ve Ekleri
Proje Uygulama Eğitimi Sunumları

Etki Değerlendirme Raporları
2014 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu
2012 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu
2011 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu
2010 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu


Yatırım Destekleri
Yatırım Takip Formu

Çalışma Programları
2021 Yılı Çalışma Programı
2020 Yılı Çalışma Programı
2019 Yılı Çalışma Programı
2018 Yılı Çalışma Programı
2017 Yılı Çalışma Programı
2016 Yılı Çalışma Programı
2015 Yılı Çalışma Programı
2014 Yılı Çalışma Programı
2013 Yılı Çalışma Programı
2012 Yılı Çalışma Programı
2011 Yılı Çalışma Programı
2010 Yılı Çalışma Programı
2009 Yılı Çalışma Programı


Faaliyet Raporları
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Yıl Faaliyet Raporu
2017 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2010 Yılı Faaliyet Raporu

Bütçe Sonuçları
2021 Yılı Bütçe Sonuçları - 2. Çeyrek
2021 Yılı Bütçe Sonuçları - 1. Çeyrek
2020 Yılı Bütçe Sonuçları - 4. Çeyrek
2020 Yılı Bütçe Sonuçları - 3. Çeyrek
2020 Yılı Bütçe Sonuçları - 2. Çeyrek
2020 Yılı Bütçe Sonuçları - 1. Çeyrek
2019 Yılı Bütçe Sonuçları - 4. Çeyrek
2019 Yılı Bütçe Sonuçları - 3. Çeyrek
2019 Yılı Bütçe Sonuçları - 2. Çeyrek
2019 Yılı Bütçe Sonuçları - 1. Çeyrek

2018 Yılı Bütçe Sonuçları
2017 Yılı Bütçe Sonuçları
2016 Yılı Bütçe Sonuçları
2015 Yılı Bütçe Sonuçları
2014 Yılı Bütçe Sonuçları
2013 Yılı Bütçe Sonuçları
2012 Yılı Bütçe Sonuçları
2011 Yılı Bütçe Sonuçları
2010 Yılı Bütçe Sonuçları
2009 Yılı Bütçe Sonuçları

Kalkınma Kurulu
13. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (1 Ekim 2015)
12. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (10 Haziran 2015)
11. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (16 Aralık 2014)
10. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (4 Eylül 2014)
9. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (25 Aralık 2013)
8. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Ağustos 2013)
7. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (3 Ekim 2012)
6. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Şubat 2012)
5. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (30 Kasım 2011)
4. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (6 Mayıs 2011)
3. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (9 Ağustos 2010)
2. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Ocak 2010)
1. Kalkınma Kurulu Toplantı Raporu (25 Ağustos 2009)


Süreli Yayınlar
Ekonomi Göstergeleri Bültenleri
BEBKA Haber Dergisi


Üst Ölçekli Plan ve Programlar
11. Kalkınma Planı
Yeni Ekonomi Programı 2019-2022
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023
Binyil Kalkinma Hedefleri 2010
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023
TR4 Dogu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi
Türkiye Iklim Degisikligi Stratejisi 2010-2023
2023 Eğitim Vizyonu
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)
Türkiye Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 2023
Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Stratejisi Belgesi (2018-2022)
Türkiye'nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi


Tanıtım Dokümanları
Mali Destek Programları Desteklenen Projeler (2018-2019)
Animasyon Sektörü Devlet Destekleri Broşürü
Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtım Broşürü 
TR41 Endüstriyel Simbiyoz Programı Broşürü
Bilecik Yatırım Ortamı
Eskişehir Turizm Rehberi
Eskişehir City Guide
Doğa Bilecik
Kırsalda Tasarım Etkinliği Tanıtım Broşürü (Kınık Köyü)
Kırsalda Tasarım Etkinliği Tanıtım Broşürü (Kurşunlu Köyü)
Proje Envanteri (2012-2016)
BEBKA Başarı Hikayeleri II
2010 Yılı Başarılı Projeler
Turizm Profesyonelleri için Bilecik
Visit Bursa

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Broşür

Planlama