Doküman Merkezi

DOKÜMAN MERKEZİ

 

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı EK 2 Mevcut Durum Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2010-2013)

 

Çalışma Programları

2016 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı

2014 Yılı Çalışma Programı

2013 Yılı Çalışma Programı
2012 Yılı Çalışma Programı
2011 Yılı Çalışma Programı
2010 Yılı Çalışma Programı
2009 Yılı Çalışma Programı

 

Faaliyet Raporları
2016 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2011 Yılı Faaliyet Raporu
2011 Yılı Ara Faaliyet Raporu
2010 Yılı Faaliyet Raporu
2010 Yılı Ara Faaliyet Raporu

 

Bütçe Sonuçları
2016 Yılı Bütçe Sonuçları
2015 Yılı Bütçe Sonuçları
2014 Yılı Bütçe Sonuçları
2013 Yılı Bütçe Sonuçları
2012 Yılı Bütçe Sonuçları
2011 Yılı Bütçe Sonuçları
2010 Yılı Bütçe Sonuçları
2009 Yılı Bütçe Sonuçları

 

Kalkınma Kurulu

13. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (1 Ekim 2015)

12. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (10 Haziran 2015)

11. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (16 Aralık 2014)

10. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (4 Eylül 2014)

9. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (25 Aralık 2013)

8. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Ağustos 2013)

7. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (3 Ekim 2012)

6. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Şubat 2012)

5. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (30 Kasım 2011)

4. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (6 Mayıs 2011)

3. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (9 Ağustos 2010)

2. Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi (22 Ocak 2010)

1. Kalkınma Kurulu Toplantı Raporu (25 Ağustos 2009)

 

Mali ve Teknik Destek Programları Belgeleri

2016 Yılı Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi Mali Destek Programı

2016 Yılı Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı

2016 Yılı Teknik Destek Programı

2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı

2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı 

2015 Yılı Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

2015 Yılı Teknik Destek Programı

2014 Yılı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
2014 Yılı Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı
2014 Yılı İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı 
2014 Yılı Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 
2014 Yılı Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı

2014 Yılı Teknik Destek Programı

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2013 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 

2012 Yılı Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2012 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2012 Yılı Turizm Tanıtım Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2012 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberi

2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2011 Yılı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2011 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

2011 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberi

2010 Yılı Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri

 

Proje Uygulama Dokümanları

Görünürlük Rehberi

Proje Uygulama Rehberi ve Ekleri

Satın Alma Rehberi ve Ekleri

Proje Uygulama Eğitimi Sunumları

Teknik Destek Nihai Rapor ve Ekleri 

 

Yatırım Destekleri

Yatırım Takip Formu

 

Diğer Raporlar

 

Bursa Kooperatifçiliğinin Vizyonu Paneli ve Çalıştay Raporu

 

Bursa Yatırım Ortamı ve Sektörler

Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı Fizibilite Raporu

Orta Sakarya Vadisi Raporu

Bursa Sağlık Turizmi Master ve Eylem Planı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri

İlçe Raporları (2012)

Özel İhtisas Komisyonu Raporları

Çevre Durum Raporu

Çevre Çalıştayı Sonuç Raporu

TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu

TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporu

 

 

Ekonomi Göstergeleri Bülteni

 

2016 yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri

2015 Yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri

2014 Yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri

2013 Yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri

2012 Yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri
2011 Yılı Aylık Ekonomi Göstergeleri

 

BEBKA Haber

17. Sayı

16. sayı

15. Sayı

14. Sayı

13 Sayı

12. Sayı

11. Sayı

10. Sayı

9.Sayı

8. Sayı

7.Sayı

6. Sayı

5. Sayı

4. Sayı

3. Sayı

2. Sayı

1. Sayı

 

 

 

Üst Ölçekli Plan ve Programlar

10. Kalkınma Planı

Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2015-2018)

Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

Orta Vadeli Program 2011-2013

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013

TR4 Dogu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi

Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı 2009-2013

 

Yatırım Destekleri

Yatırım Takip Formu

 

 

Etki Değerlendirme Raporları

 

2010 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu

2011 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu

2012 Yılı MDP Etki Değerlendirme Raporu

 

 

İstatistiki Yayınlar

 

Kalkınma Göstergeleri ile TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

TR41 Anahtar Rakamlar 2013

TR41 Key Figures 2013

TR41 Anahtar Rakamlar 2015 Bursa

TR41 Key Figures 2015 Bursa

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2013
Kalkınma Göstergeleriyle TR41 2007-2012