Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2010 - 2013)

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI (2010 - 2013)

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), sürdürülebilir kalkınma anlayışını gerçekleştirmek için kurulmuş ve bölge planı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamıştır. Bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve öncelikleri içeren stratejik bir belge olan 2010-2013 TR41 Bölge Planı, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanarak 01 Kasım 2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmıştır.
 
“Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi; girişimci ruhuyla lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve insana duyarlı müreffeh bir bölge vizyonunu benimseyen plan, bölgedeki potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirmeyi hedeflemektedir.
 
Plan vizyonunda da belirtildiği gibi bölgemizin sahip olduğu rekabet gücünü küresel gelişmeler ekseninde ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşırken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimsemektedir. Bu doğrultuda belirlenen gelişme eksenleri ekonomik sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasını, sosyal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı öngörmektedir.
 
2010-2013 dönemini kapsayan TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nın gelişme eksenleri 6 başlık altında belirlenmiştir:
 
1.     Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik
2.     Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma
3.     Turizmde Çeşitlilik
4.     Sosyal Kalkınma ve İstihdam
5.     Sürdürülebilir Çevre ve Enerji
6.     Ulaşım ve Lojistik
 
Söz konusu gelişme eksenleri kapsamında üretimde yenilikçiliğin ve verimliliğin sağlanması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda istihdamın ve işgücü niteliğinin artırılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilerek sosyal sermayenin güçlendirilmesi ve sağlıklı kentleşmenin gerçekleştirilmesi de bölge vizyonuna ulaşılmasında kritik öneme sahip hususlar arasındadır.
 

2010-2013 TR41 Bölge Planı’na ulaşmak için tıklayın.

Planlama