Uygulama Dokümanları

Proje Uygulama Rehberi

Bu rehber, mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için sözleşme yönetimini, sözleşme yükümlülüklerini, satın alma kurallarını ve projelerin izleme çerçevesini açıklamaktadır. 

 

Proje Uygulama Rehberi ve eklerini indirmek için tıklayınız...

Satınalma Rehberi
Bu rehber, Ajans tarafından sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek satın alma faaliyetlerinde uyulması gereken kuralları açıklamaktadır.

 


Satın Alma  Rehberi ve eklerini indirmek için tıklayınız...

Görünürlük rehberi
Bu rehber BEBKA teklif  çağrıları kapsamında desteklenen projelerde, Ajansın mali  desteğinin ve Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı  tarafından koordine edildiğinin açıkça görünmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Görünürlük  Rehberini indirmek için tıklayınız...

 

 

BEBKA Logosu

cdr - CorelDraw
Ai - Adobe Illustrator
PDF - Adobe Acrobat

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu

PNG için
tıklayınız...
JPEG için tıklayınız
Ai için tıklayınız