Raporlama yükümlülükleri nelerdir?

Ara Rapor: Ara rapor dönemi, sözleşmede tahmini olarak yazılan ara ödeme tutarı dikkate alınarak, Yararlanıcının Ajans izleme uzmanı ile istişaresi sonrasında Ajansa göndereceği resmi yazı ile isteğe bağlı belirlenir. Yararlanıcı, resmi yazısında belirttiği ara rapor döneminin bitimini takip eden günden başlamak üzere 7 (yedi) gün içinde Ajansa rapor kontrol listesine (tıklayınızuygun olarak ara raporunu sunar.

Nihai Rapor: Rapor kontrol listesine uygun olarak hazırlanmış 1 adet nihai rapor proje uygulama süresinin bitimini müteakip 30 (otuz) gün içinde Ajans’a sunulacaktır.

Proje Sonrası Değerlendirme Raporu: Ek X’da (tıklayınız)  formatı sunulan proje sonrası değerlendirme raporu en geç proje uygulama süresinin bitiminden sonraki 3 ay içerisinde yararlanıcı tarafından Ajansa sunulacaktır.

Yararlanıcı Beyan Raporu: Ek VIII’de (tıklayınız)  formatı sunulan yararlanıcı beyan raporları her 2 aylık dönem sonunda doldurularak faks ya da posta ile Ajansa gönderilecektir.