Satın almaları hangi kurallara göre gerçekleştireceğim?

Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Satın Alma Rehberinde (tıklayınız belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.