SeedUP Nedir?Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP; Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır.

Programımızın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, TR 41 bölgesinde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.
Neden SeedUP?


Kimler Başvurabilir?TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ikamet eden,
Firma kurma ve varlıklarını sürdürebilme konusunda mentorluk desteğine ihtiyacı olan,
Firma kurma potansiyeli olan veya firmasını programın ilanında en geç 6 ay önce kurmuş olan,
Alışılagelmişin dışında iş fikirleri olan; gerçek bir soruna anlamlı ve yenilikçi bir çözüm önerisi geliştiren girişimciler ve girişimci adayları
Başvuru için İstenen Belgeler Nelerdir?

İkametgâh

e-devlet

Askerlik durum belgesi

e-devlet

Adli Sicil Kaydı

e-devlet

Öğrenim Durumunu gösteren belge

Kamu kurumunda çalışanlardan hizmet döküm belgesi


Son Başvuru Tarihi


10 / 06 / 2019
Programda Neler Sunuyoruz?Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Geliştirici Eğitim Modülleri
Akademik ve Sektörel Mentorlukler
Firma Kurmak için Mentorluk Desteği
Yatırımcıya İş Fikrini Sunma İmkânı
Firmasını Kuranlar için Aylık Takip Mentorlukleri


Program SüreciBaşvuruların Alınması, Girişimcilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi

Başvurular http://www.bebka.org.tr/seedup linkinden online olarak alınmaktadır. Başvurular ön inceleme kriterlerine göre incelenecek, başvuruları uygun kabul edilen ve ön incelemeyi geçen girişimciler kurulacak olan komisyon tarafından değerlendirilerek en az 20 girişimci adayı programa kabul edilecektir.

Girişimci Eğitimleri

Programa alınan girişimcilere yönelik olarak; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan bir eğitim müfredatı sunulacaktır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan derslerin

Firma Kuruluşları

Programın sonraki süreçlerinde yer alan modüllere katılım için girişimci adaylarının kendi firmalarını kurma/ ürünlerini ticarileşme konusunda istekli olması esastır. Firma kurma ya da ürününü ticarileştirmeye yönelik olarak, girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına akademik ve sektörel mentorler atanacaktır.

İhtiyaç Analizi

Programın sonraki aşamalarına zemin oluşturması amacıyla mentorluk hizmeti alması uygun görülen girişimci adayları ile derinlemesine mülakatlar ve görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde girişimci adayları teknik, finansal ve insan kaynakları gibi yönlerden değerlendirilecektir. Girişimci adaylarının program boyunca yapacaklarının takvimlendirilip takip edileceği, girişimci adaylarının hedeflerinin, proje özetlerinin ve eylem planlarının yer aldığı Girişimci Değerlendirme Raporu ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

Sektörel ve Akademik Mentorluk Çalışmaları

Programa alınan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre girişimcilere, Startup firmalara ve yeni girişimcilere yönelik mentorluk konusunda tecrübe sahibi olan mentorler atanacaktır. Sektörel mentorluk çalışmalarıyla, mentorun çalışma hayatı boyunca elde etmiş olduğu özel sektör deneyimlerini girişimcilere aktarması, sahip olduğu ilişki ağını açması, girişimcinin sürdürülebilirlik ve kabiliyet bağlamında kendini geliştirmesi için yol göstermesi, yeni müşteri kanalları için iş modelleri üzerine tavsiyelerde bulunması ve girişimcilerin gelişimini gözlemlemesi sağlanacaktır. Girişimci ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda girişimcileri yönlendirmek, girişimcilere uzmanlık alanlarında eğitim vermek ve onlara destek olmak üzere ayrıca akademik mentorler de atanacaktır.

Girişim Raporlarının Hazırlanması

Girişimci görüşmeleri, akademik ve sektörel mentor görüşmeleri dikkate alınarak girişimcilerin hedefledikleri faaliyetlerin takip edileceği; girişim hedeflerinin, proje özetlerinin ve finansal projeksiyonların yer aldığı Girişim Tanıtım Dokümanları hazırlanacaktır.

Pitching Event / DemoDay

Programın devamında girişimcilerin firma ya da ürünleri hakkında yatırımcılara sunum yapmaları sağlanacaktır. Demo Day öncesinde girişimcilere yönelik olarak sunum eğitimi gerçekleştirilecektir. Sunum eğitimi sırasında girişimlerin sunum içeriği ve sunum formatı üzerinde çalışılacak, girişimcilerin sunum pratiği yaparak gelecek olası sorular için kendilerini hazırlaması sağlanacaktır.

Girişimlerin Takibi

Programın son aşamasında gelinen noktada program dâhilindeki tüm girişimlerin gelişimini ve son durumunu periyodik olarak değerlendirmek amacıyla Pitching Event / Demo Day sonrası girişimlerin 4 ay süreyle takibi gerçekleştirilecektir.

TakvimLansman10 / 04 / 2019

Başvuruların Alınması: 10 / 04 / 2019 - 10 / 06 / 2019

Programa Katılacak Girişimcilerin Açıklanması: 14 / 06 / 2019

Program Başlangıcı: 17 / 06 / 2019

DEMODAY: Aralık 2019
kurumsal@bebka.org.tr - 0224 211 1327

SeedUP - 2019

Tasarım: INFO Bilişim