2011 Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” değerlendirme süreci 5449 sayılı “Kalkınma Ajans’larının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi.
22 Şubat 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan program çerçevesinde Bursa, Eskişehir ve Bilecik il merkezleri düzenlenen 3 adet Bilgilendirme Toplantısına toplamda 184 kişi katıldı. Son başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2011 saat 17:00 itibariyle proje başvurularının kabulü sona erdi. 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi ‘2.1.1.Başvuru Sahibinin Uygunluğu’ bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara açık olan “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” 2011 yılı Destek Programına 71 adet proje başvurusu sunuldu.
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış olup, 71 adet proje başvurusunun 66’sı, ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiş, 5 adet proje başvurusu ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecine dâhil edilmemiştir.
Ön inceleme sürecinde uygun bulunan toplam 66 adet proje başvurusu, konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri dikkate alınarak belirlenen ajans uzmanları tarafından proje değerlendirme kriterlerine göre puanlanarak ilgili kriterlere göre puanlanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak projelerin tamamının puanlamaları incelenerek desteklenmesi tavsiye edilen asil ve yedek proje listesi oluşturulmuştur.
18 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında başvurular değerlendirilmiş olup mali destek almaya hak kazanan asil ve yedek projelere karar verilmiştir. BEBKA Genel Sekreterliği tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projelerin bütçe kalemleri ve tutarları incelenmiş ve revize edilmiştir.
“2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı 900.000 TL olup, bu tutar başarılı bulunan ve yüksek puan alan projelere tahsis edilmiştir.
Değerlendirme süreci sonucunda toplam 19 proje asil listede yer alarak programın toplam bütçesi dâhilinde destek almaya hak kazanmıştır. Asil listede yer alan 19 adet projenin, 6 adedi Bursa, 7 adedi Eskişehir ve 6 adedi Bilecik illerindeki kuruluşlar tarafından sunulmuştur. 4 adet proje ise (70 puan ve üzeri puan alarak) başarılı olmalarına rağmen değerlendirme puanlarına ve toplam program bütçesine göre yedek listede yer almışlardır.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Asil listede yer alan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin izleme süreci başlayacaktır. Asil listede yer alan başvuru sahipleri ile herhangi bir sebeple sözleşme imzalanmaması durumunda, sunulan yedek listedeki başvuru sahipleri belirtilen sıraya göre sözleşme imzalamaya davet edileceklerdir.
Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan proje başvuru sahiplerine ait asil ve yedek liste aşağıda sunulmuştur.
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına kurum ve kuruluşlar tarafından gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

ASIL LİSTE

TR41-11-DFD-021 Altı Nokta Körler Derneği Görme Engelli Ulaşımı Dijital Harita Geliştirme Projesi
TR41-11-DFD-035 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Sıcaksular Mevkii Termal Turizmin Geliştirilmesi
TR41-11-DFD-002 Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı Projesi
TR41-11-DFD-012 Yıldırım Kaymakamlığı Yıldırım Kadınları Sahaya İniyor
TR41-11-DFD-013 Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Tarımsal Envanter Çalışması
TR41-11-DFD-067 Bursa İl Özel İdaresi Bursa Termal Kent Saha Analizi
TR41-11-DFD-011 Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği Eskişehir’deki Lojistik İhtiyaç ve Faaliyetlerinin Belirlenmesine İlişkin Fizibilite Çalışması
TR41-11-DFD-040 Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Eskişehir'de Yaya Geçitlerinin Trafik Kazalarına Etkisinin Belirlenmesi
TR41-11-DFD-001 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi için Sorun Tespiti, Çözüm Önerileri
TR41-11-DFD-004 MÜSİAD Eskişehir Şubesi Raylı Sistemler Yan Sanayi İçin Yetenek Matrisi Araştırması
TR41-11-DFD-043 Bilecik Belediyeler Birliği Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı
TR41-11-DFD-068 Bursa Valiliği Bursa Termal Kent Mimari Fizibilite Projesi
TR41-11-DFD-062 Bursa Girişimci İş Adamları Derneği Bursa Kadın Girişimcilerini Arıyor
TR41-11-DFD-049 Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliği Osmaneli İlçesinin Örtüaltı Tarım Potansiyeli
TR41-11-DFD-044 Bilecik Belediyesi Mevcut Spor Tesislerinin Kentsel Yenileme Çerçevesinde Fizibilitesinin Hazırlanması
TR41-11-DFD-009 Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mobilya Üretiminde Gelişme, Marka Olmanın Önündeki Engellerin Kaldırılması için Strateji Belirleme
TR41-11-DFD-061 Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Üretici Birliği Sağlıklı Toplum İçin İyi Tarım ve Markalaşma
TR41-11-DFD-059 Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İpekböcekçiliğinin Modernizasyonu: "Çiftlik -Dut Ağacı Modeli" Fizibilite Çalışması
TR41-11-DFD-060 S.S. Deri Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Arıtma Çamurunun Kompostlaştırılması Etüdü

YEDEK LİSTE

TR41-11-DFD-010 Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afete Maruz Bölgelerin Sayısal Haritalarının Hazırlanması
TR41-11-DFD-016 Osmangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İlçemizdeki Yoksul Vatandaşlarımızın Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Tespiti
TR41-11-DFD-029 İnegöl Belediyesi Katı Atık Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu Projesi Hazırlanması
TR41-11-DFD-071 Nilüfer Belediyesi Uluabat Gölü Havzası Sürdürülebilir Turizm Planı ve Pazarlama Stratejisi