Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri nelerdir?

Yatırım Destek Ofisi (YDO), bulundukları illerde iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen Kalkınma Ajansına bağlı birimdir.

Türkiye’de bulunan 26 Kalkınma Ajansına bağlı 81 ilin her birinde bir Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi’nde BEBKA’ya bağlı Bursa Yatırım Destek Ofisi, Eskişehir Yatırım Destek Ofisi ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi olmak üzere 3 Yatırım Destek Ofisi (YDO) bulunmaktadır.

YDO’ların görev ve yetkileri şunlardır:

  • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yerli ve yabancı yatırımcıya bilgi vermek, yol göstermek ve ilgili mevzuatta belirli işlemleri yürütmek ve gerçekleştirmek,

  • Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,

  • Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

  • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde Bursa’da yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,

  • Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,

  • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  • 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” doğrultusunda yatırım teşvik belgeleri konusunda mevzuatın gerektirdiği şekilde müracaatları kabul etmek, yatırım tamamlama vizesi işlemlerini gerçekleştirmek ve bölgedeki projelerin izlemelerini raporlamak.

Görevleri ile ilgili olarak Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’ne sorumlu olan YDO’ların sunduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.

Bursa Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.