Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin neler yapmaktadır?

Kalkınma Ajansları, Yatırım Teşvikleri konusunda yatırımcıya bilgi vermekte, mevzuatın uygun gördüğü çerçevede Yatırım Teşvik Belgesi başvurularını kabul etmekte ve yatırım teşvik uygulamalarından sorumlu olan Ekonomi Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile de yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi görevini yürütmektedir.

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.
Yatırım Teşvik Sistemi’nin destekleri 1 Ocak 2012 tarihinden sonra başlayan projelere uygulanmaktadır.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir.

Dört ayrı rejimden oluşmaktadır.
1.    Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
2.    Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
3.    Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
4.    Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne doğrudan yapılabildiği gibi mevzuatın uygun gördüğü çerçevede de yatırımcı firmanın tercihine bağlı olarak Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılabilmektedir.